____________

תמיכה בלומדת אקסל

טופס זה מיועד למשתמשים רשומים ללומדות האקסל ללימוד און ליין

רצוי למלא את הטופס, אולם אפשר גם להתקשר 077-2304400
נושאי לומדת האקסל

*שם משתמש:
שם המשתמש שלך בלומדה
*אימייל :
*טלפון להתקשרות:
*אבקש תמיכה בנושא הבא:
כתיבה בתא ועיצוב תא פונקציות בסיסיות ופעולות חשבון הוספה, מחיקה, הסתרה של שורות ועמודות העתקה, הדבקה, גזירה מיון נתונים סרגל הכלים לגישה מהירה סינון תרשימים עבודה עם גליונות עיצוב מותנה פונקציית IF קיבוע תאים פונקציית Vlookup השוואה בין רשימות פונקציות מקננות טבלת ציר Pivot Table נושא אחר
שאלתי היא:
קובץ מצורף:
רצוי לצרף קובץ לדוגמה