lets startwide

לזכרו של אבי אלברט שוורצמן ז"ל

אבי אלברט שוורצמן ז"ל, היה משורר סופר ועיתונאי. הוא כתב בעיקר בצרפתית וזכה בשני פרסי ז'אן קוקטו של האקדמיה לספרות צרפתית.
הוריו מרקו ואנה, עלו מקישינייב למצרים בתחילת המאה ה- 20. הוא נולד בקהיר - מצרים ב- 1911 ועלה ארצה ב -  1956 יחד איתנו: אמי לילי (ליאוני) ז"ל,  אחי רודי (רודולף) ז"ל ואני. אבא נפטר ב 1983. ב- 4/9/2009 נפטרה גם אמי ליאוני (לילי) שוורצמן ז"ל אשר ליוותה אותו ואותנו והיתה אישיות מקסימה משל עצמה.
 
בתור כותב בצרפתית שחי בישראל לא זכה לתהילה שהיתה מגיעה לו.  
 
ביוני 2005, פירסם מר בני ציפר בעיתון "הארץ" את המאמר:
 
ובו תיאור עלייתו ופועלו מנקודת מבט הסטורית- תרבותית.
 
 
 
 
 
התמונות להלן לקוחות מעטיפת ספרו שירים מישראל
POEMES D'ISRAEL
 
 
לזכרו של אבי אלברט שוורצמן ז"ל
 
לזכרו של אבי אלברט שוורצמן ז"ל
לזכרו של אבי אלברט שוורצמן ז"ל